Aastaajad | Talv 2013 | Männiokkad

Pross. Hõbe (925) ja rutiilkvarts.